logo

Çalışma Alanlarımız

Enerji Hukuku

Sanayi ve Teknoloji alanında dünya genelinde yaşanan gelişmeler sonucunda gittikçe artan bir enerji ihtiyacı oluşmakta ve devletler tek el olarak bu artan ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Enerji ve tabii kaynaklar alanında devletlerin yetersiz kaldığı durumlarda Tüzel Kişiler tarafından bu alanlara yatırımlar yapılarak sektördeki ihtiyacın karşılanması gündeme gelmiş olup bu durum; enerji kaynaklarının tespiti, bunların kullanılması, enerji üretimi ve tüketimi konularında düzenleme yapılmasını zorunlu kılmıştır. Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku; Yenilenebilir ve yenilemeyen kaynakların tespiti, geliştirilmesi, kullanılması, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması konularını düzenleyen ve Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Rekabet Hukuku ve İmar Hukuku gibi farklı alanları bünyesinde bulunduran bir hukuk dalıdır. 


Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku birçok farklı kanunla düzenlenmiş olup; 3154 sayılı “Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat Ve Görevler Hakkında Kanun”, 6446 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu”, 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun”, 4646 sayılı “Doğalgaz Piyasası Kanunu”, 5015 Sayılı “Petrol Piyasası Kanunu” ve 2690 sayılı “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu” başlıca kanunlar arasında sayılmaktadır. Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku alanında çok sayıda kanun ve yönetmelik bulunmasına rağmen sık yapılan mevzuat değişiklikleri nedeni ile güncel akademik çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple uluslararası çalışmaların düzenli olarak takip edilmesi önem arz etmektedir.


Şahin Hukuk Bürosu, Enerji ve Doğal Kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren firmalara, bu sektöre yatırım yapmayı düşünen ulusal ve uluslar arası şirketlere, kamu kurumlarına; planlama süreçleri, proje aşamaları, finansman sağlanması, Çed raporları, kurum onayları, projelerin yürütülmesi, Enerji ve Doğal Kaynaklar hukukuna dair yasal düzenlemeler gibi teknik ve hukuki konularda danışmalık hizmetleri sunmaktadır. 


Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır;


–    İmar planlaması ve proje sürecinde hukuki danışmanlık verilmesi,
–    ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi,
–    Kamulaştırma ve Özelleştirme işlemlerinin takibi,
–    Hukuki durum ve risk analizinin yapılması,
–    EPDK nezdindeki işlemlerin takibi, 
–    EPDK kararlarına karşı dava açılması,
–    İzin ve lisans başvurularını hazırlaması,
–    Teşvikler ve teşvik başvuruları hususlarında danışmanlık verilmesi,
–    Elektrik bağlantı ve nakil anlaşmalarının düzenlenmesi,
–    Türbin kurulum anlaşmalarının hazırlanması,
–    Enerji alım satım sözleşmelerinin hazırlanması,
–    Devralma ve birleşme sözleşmelerinin hazırlanması,
–    Rödovans sözleşmelerinin hazırlanması,
–    Dağıtıcı Bayi ana sözleşmelerinin hazırlanması, 
–    EPC ve PPA sözleşmelerinin hazırlanması.