logo

Çalışma Alanlarımız

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku, finansal piyasalarda güvenin ve istikrarın sağlanmasını bunun yanı sıra kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlayan hukuk dalıdır. İlgili kanun hükümlerinin tamamı tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumaya özgülenmiştir.  Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması;  bankaların işlevlerinin gerektirdiği mali güç ve itibarı haiz mevzuata, bankacılık ilke ve teamüllerine uygun, emniyetli, seyyal ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak ortamın tesisi ile mümkün olmaktadır.


Şahin Hukuk Bürosu; pek çok büyük banka ve finans kurumuna yerel ve uluslararası düzeyde sürekli hukuki hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler hak ve alacakların takibi, ipotek ve teminatlı işlemler, kredi sözleşmelerinden doğan davalar, leasing ve factoring işlemlerinden doğan davaların yürütülmesi işlemlerini kapsamaktadır ve fakat bununla sınırlı kalmamaktadır.