logo

Blog

Türk Vatandaşlığının Kazanılması Hakkında Yeni Düzenleme

Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (“Yönetmelik”) 12.01.2017 tarihli ve 29946 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Söz
konusu değişiklikle Türk Vatandaşlığı Hukukunda önemli yenilikler getirilmiştir. Buna göre; belirli
miktarlarda Amerikan doları üzerinden yatırım yapan, taşınmaz veya borçlanma araçları satın alan
veya mevduat hesabı açan yabancılara Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık hakkı tanınabilecektir.
12.01.2017 tarihli ve 29946 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren
Yönetmeliğe göre;
-En az 2.000.000 Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı yapan
-En az 1.000.000 Amerikan doları tutarında 3 yıl satılmaması şerhi ile taşınmazı satın alan
-En az 100 kişilik istihdam oluşturan
-En az 3.000.000 Amerikan doları tutarında 3 yıl tutma şartı ile Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda
mevduat hesabı açan
-En az 3.000.000 Amerikan doları tutarında 3 yıl tutma şartı ile devlet borçlanma araçları satın alan
yabancılar Türk vatandaşlığı kazanabilirler.
Vatandaşlık hakkı için yukarıdaki belirtilen şartlardan herhangi birinin sağlanması koşulu aranmakla
birlikte; yine Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. Maddesinin 3.
Fıkrasında belirtilen evraklarla birlikte yapılacak başvuru sonucunda nihai kararın Bakanlar Kurulu
tarafından verileceği unutulmamalıdır. Sonuç olarak; Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına
İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılarak yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi ve ülke ekonomisine
canlılık katılması amaçlanmış, bu doğrultuda asgari koşullar belirlenerek bu koşulların sağlanmasıyla
yabancıların Türk Vatandaşlığına geçebilecekleri öngörülmüştür.

  •