logo

Blog

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Yayımlanan Tebliğ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) Tebliğ 04.09.2018 tarihli ve 30525 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 04.09.2018 tarihli ve 30525 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerlidir. Döviz cinsinden kullandırılan kredilere merbut düzenlemeler getiren 11.08.1989 tarihli ve 20249 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 32 sayılı kararın ihracat bedellerinin tasarrufunun serbestliği ile ilgili 8 inci maddesine istinaden hazırlanan bu Tebliğinin amacı ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İlgili Tebliğe göre Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceği gibi söz konusu bedellerin en az %80’inin de bir bankaya satılması zorunludur. İhracat işlemlerine ilişkin bedellere yönelik birden fazla ödeme şekli öngören Tebliğ, ihracat bedellerinin Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesini esas alıp, Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesine imkan sağlamıştır. Eğer ihracat peşin döviz karşılığında yapılacaksa 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Ayrıca ihracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur. 30525 Sayılı Tebliğ Bakanlığa bu Tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri alma, haklı durumları değerlendirip sonuçlandırma, tereddütlü hususları giderme, Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırma, döviz getirme sürelerini uzatma, döviz getirme zorunluluğunu kısmen veya tamamen kaldırma, bu Tebliğde öngörülen miktarlar ile süreleri belirleme ve değiştirme yetkisi tanımıştır. Sonuç olarak; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapma hakkını saklı tutan Bakanlık, 8 inci maddede yaptığı değişiklik ile ihracat bedellerini aracı bankaya ivedi bir şekilde yatırılmasını ve yurda getirilmesini hedeflemiştir.