logo

Blog

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Reklam Bildirimleri/ Aramaları Hakkındaki İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümlerine aykırı olarak ilgili kişilerin rızaları alınmadan veya Kanunun 5. maddesinde bulunan işleme şartları sağlanmadan “Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesi” ile ilgili İlke Kararı 16/10/2018 tarihinde yayımlanmıştır. İlgili kararda, hukuka aykırı olarak reklam içerikli ileti yönlendiren veri sorumluları ile talimatı altında bulunan ve ilgili kişilerin açık rızaları bulunmaksızın bu verileri kullanan veri işleyenlerin söz konusu veri işleme faaliyetlerini Kanunun 15. maddesinin 7. fıkrası gereğince derhal sona erdirmeleri gerektiği bildirilmiştir. Söz konusu faaliyetlerde bulunan veri sorumluları hakkında Kanun’un 18. maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” başlıklı 136. maddesi çerçevesinde ilgili veri sorumluları hakkında gerekli hukuki işlemlerin tesisi için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceğine de karar verilmiştir.