logo

Blog

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Verilen İlke Kararlar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilk defa 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15/6
maddesi kapsamında düzenlenen “Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin
yaygın olduğunun tespit edilmesi hâlinde Kurul, bu konuda ilke kararı alır ve bu kararı yayımlar. Kurul,
ilke kararı almadan önce ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de
alabilir.” hükmüne uygun olarak ilke karar almıştır. Alınan kararlar 25.01.2018 tarihli Resmî Gazete ’de
yayımlanmıştır. 21.12.2017 Tarihli ve 2017/61 Sayılı Karar’da: Özellikle 118’li hatlara ilişkin isimden
telefon numarası ya da telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren
internet siteleri ve uygulamalara ilişkin olarak Kurul’a intikal eden ihbar ve şikâyetler değerlendirilerek
bu kapsamda birçok site ve uygulamanın bulunduğu tespit edilmiştir. Bu internet sitesi ve
uygulamaların Kanuna aykırı eylemlerin derhal durdurulması gerektiği aksi halde cezai ve idari
tedbirlere başvurulacağı alınan ilke kararla vurgulanmıştır. 21.12.2017 Tarihli ve 2017/62 Sayılı
Karar’da: Banko, gişe, masa gibi vatandaşlara hizmet sunulan alanlarda yaşanan kişisel veri güvenliği
ihlallerine ilişkin olarak Kurula intikal eden ihbar ve şikâyetler değerlendirilerek uygulamada yaşanan
problemlerin önüne geçilmesini teminen bankacılık ve sağlık sektörleri başta olmak üzere birden fazla
çalışan ile birlikte bitişik düzende hizmet veren posta ve kargo hizmetleri, turizm acenteleri, zincir
mağazaların müşteri hizmetleri bölümleri, çeşitli abonelik işlemlerinin yapıldığı kuruluşlar ile belediye,
vergi ve nüfus ile ilgili hizmetlerin kamu özel sektör kurum ve kuruluşlarının, Kanunun 12. Maddesinde
düzenlenen veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak banko, gişe, masa gibi bölümlerde yetkisi
olmayan kişilerin yer almasını önleyecek ve aynı anda birbirlerine yakın konumda hizmet alanların
birbirlerine ait kişisel verileri duymasını, görmesini, öğrenmesini veya ele geçirmesini engelleyecek
nitelikte gerekli teknik ve idari tedbirleri alması gerektiği aksi halde idari tedbirlere başvurulacağı alınan
ilke kararla vurgulanmıştır.

  •