Blog

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Uzun zamandır tasarı halinde bekleyen Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”) 10.01.2017 tarihli 29944sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır. Kanunda, bu Kanunun 26ncı maddesinin (Kurum tarafındanmarkanın iptaline karar verileceği

Devamı

Türkiye’de Yabancı Uyruklu Kişilerin İstihdamı

Türkiye’deki göç hareketliliği yıllardır sürmektedir. 1960’lı yıllarda Türkiye göç veren ülkedurumundayken, 1980 yıllarından sonra coğrafi konumu nedeniyle önce transit ülke olmuş, ardındankültürel zenginliği ve ekonomik

Devamı

Çekte Yeni Dönem

Menşei İngiltere’de Krallar tarafından Maliye Bakanlığına gönderilen ödeme emrine dayanan çekülkemizde ve gelişmiş ülkelerde fazlasıyla kullanılan nakit yerine geçen kıymetli evraklardandır. Çeklernama, emre ve hamiline ödenmek

Devamı

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği Yayımlandı

Kamuoyunda kiralık işçi yasası olarak bilinen, işverenlerin Özel İstihdam Büroları aracılığıyla işçilerlegeçici iş ilişkisi kurmasına imkân tanıyan düzenleme yürürlüğe girdi. Artık işverenler yetkili Özelİstihdam Bürolarına

Devamı

Ceza Muhakemesi Hukukunda İletişimin Denetlenmesi

Ceza Muhakemesi Kanununda ön görülen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi kararlarının alınması ve uygulamamasında uyulacak usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen, Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen

Devamı