Blog

Uygulamada Ticari İşlemlerde Taşınır Rehin Kanunu

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin(KOBİ) finansmana erişim güçlüğünü ortadan kaldırmak ve ticari faaliyetleri için gerekli finansman kaynaklarını geleneksel teminat araçlarının yanında alternatif unsurlarla sağlamak[1] amacıyla kabul

Devamı

Şüpheli Alacaklar Nedir?

213 Sayılı Vergi Usulü Kanunu 323. Maddesinde düzenlendiği üzere vadesinde tahsil edilemeyen ve ileride tahsil edilip edilemeyeceği kesin olarak belli olmayan senetli veya senetsiz alacaklar

Devamı

Gayrimenkul Sertifikası

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği, 05.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımıyla beraber yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile yeni bir sermaye piyasası aracı ortaya çıkmıştır. Borsada işlem

Devamı

OSB Mevzuatı Kapsamında Üretim Reform Paketi

Kamuoyunda Üretim Reform Paketi olarak bilinen, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve ÜretiminDesteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik YapılmasınaDair Kanun (Kanun) 01.07.2017 tarihli ve

Devamı

Elektronik Tebligat Uygulaması Hakkında

Elektronik tebligat, tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından kayıtlı elektronik posta adresi vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen muhataba, elektronik yolla gönderilen tebligattır. Tebligat Kanunu’nun 19.1.2012

Devamı